free bootstrap theme

DIGITÁLNÍ PRAXE 4.0

4 / 6 / 2018
Praha

3. ročník konference Hospodářských novin o praktické implementaci zásad nových trendů a postupů do českého průmyslu.

Průmyslové podniky jsou tahounem a základním pilířem tuzemské ekonomiky, otázka jak zajistit jejich další prosperitu, je tedy stěžejní.

V rámci programu zaměříme pozornost především na konkrétní zkušenosti a praktické příklady, které s sebou digitalizace, automatizace a robotizace přináší.

PROGRAM:

08:30 - 09:00 Registrace, welcome coffee
09:00 - 09:10 Zahájení, úvodní slovo          
 
Moderuje Radek Špicar, viceprezident, SP ČR       

09: 10 - 10:55
INFRASTRUKTURA TOVÁRNY BUDOUCNOSTI - I.část

Digitalizace výroby mimo jiné vyžaduje nová propojení výrobních zařízení a zavádění nových způsobů vzájemné komunikace. Nahlédněte do zákulisí procesů, které tvoří budoucnost průmyslové výroby. 

Digitalizace průmyslové výroby v praxi
Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens ČR

Umělá inteligence ve službách mechanika
Pavel Konečný, zakladatel a CEO, Neuron soundware

Industrial Analytics
Igor Jadlovský, specialista na Automotive a průmyslovou analytiku, Weidmüller

Co je Industry 4.0? Je to opravdu revoluce? Nesnažíme se jen znovu objevit kolo?
Jiří Pavlík, Senior Manager, Strategy & Operations, Deloitte
Dotazy a diskuse

10:55  - 11:20 COFFEE BREAK

11: 20 - 12:25
INFRASTRUKTURA TOVÁRNY BUDOUCNOSTI - II.část

IO-Link ve výrobě
Zdeněk Zima, systémový inženýr, ifm electronic 

Řídícími systémy k digitalizaci továrny
Vlastimil Cech, Senior ředitel Výroba and Supply Chain Management, Meopta - optika

Diskuse a dotazy

12:10 - 13:40
DIGITALIZACE A INOVACE POHLEDEM EKONOMIKY

Skloubit zavádění nových technologií se solidní ekonomickou návratností mnohdy není snadné. Informujte se o možných strategiích a poslechněte si zkušenosti těch, kteří už své provozy digitalizovali. 

David Navrátil, Hlavní ekonom,
Česká spořitelna


Ekonomická návratnost při online monitorování a diagnostice provozu strojů v praxi (VZ SKF Lubrication Systems v Chodově)
Tomáš Kozelský, Manager Centra servisu a vibrodiagnostiky, SKF CZ

Digitalizace procesů ve výrobě: case study společnost Ray Service
Petr Kubíček, CEO, B2A Software Development

Panelová diskuse:
Jiří Bavor, Head of Sales, Siemens ČR
David Navrátil, Česká spořitelna
Tomáš Kozelský, SKF CZ
Petr Kubíček, B2A Software Development

13:40  - 14:30 OBĚD

Pro účastníky bude otevřena expozice NTM "Fenomén favorit"

14: 30 - 15:30
KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A ČLOVĚK V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Zabezpečení výrobních procesů a dat je klíčovou otázkou digitalizace. Získejte přehled o možnostech ochrany výroby a trendech v této oblasti.

Kybernetická bezpečnost trochu jinak:
- 3 konkretni připady z praxe v OT/SCADA sitich
- Principy bezpečnosti, realné hrozby
- Automatická detekce a reakce s ukázkou všech stádií útoku a jak na ně reagovat v reálnem čase

Martin Půlpán, ředitel, net.pointers

Člověk v digitálním světě
Jaroslav Škrabálek, technooptimista, vizionář, podnikatel, akademik

Panelová diskuse

15:30 - 17:00
Networking, koktej

ŘEČNÍCI:

Eduard Palíšek, generální ředitel, Siemens ČR
Eduard odpovídá za řízení celé skupiny, pro kterou pracuje v obchodně-administrativních pozicích a sedmi výrobních závodech více než 9 tisíc zaměstnanců.
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor ekonomika a management průmyslových firem, titul MBA získal na Nottingham Trent University a titul Ph.D. na Vysokém učení technickém v Brně. Eduard Palíšek je členem Správní rady Českého vysokého učení technického v Praze, členem vědeckých rad ČVUT v Praze, VÚT v Brně, ZČU v Plzni a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v dubnu 2014 byl zvolen členem Akademického sněmu AV ČR. Od října roku 2015 je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Do Rady pro výzkum, vývoj a inovace zvolen v únoru 2016.

Jiří Pavlík, Senior Manager, Strategy & Operations, Deloitte
Jiří je senior manažerem v týmu Strategy & Operations. Specializuje se na inovační a změnové projekty na rozhraní byznysu a IT, zejména implementaci strategií, návrh business architektury, změny obchodních a operačních modelů firem, digitalizaci
a organizační transformace. Spolupracuje především s klienty z odvětví finančních služeb, automobilového průmyslu, výroby a veřejného sektoru. Před nástupem do Deloitte pracoval více než patnáct let v oblasti marketingu, prodeje a vrcholového managementu. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (katedru řídicí techniky) a získal titul MBA na Masarykově ústavu vyšších studií.

Zdeněk Zima, systémový inženýr, ifm electronic
Zdeněk je v ifm electronic zodpovědný za technickou podporu, školení a integraci moderních technologií. Vystudoval ČVUT- FEL obor Řízení elektrických strojů a pohonů. Za svou kariéru pracoval a vedl celou řadu technických projektů v různých odvětví průmyslu – chemický, potravinářský, strojírenský, automobilový – za firmy SIDAT a Wikov MGI. Zajímá se o nové technologie a trendy v elektrotechnice a strojírenství a s potěšením tyto myšlenky sdílí s lidmi okolo. Je hrdý na naši československou technickou minulost a rád by přispěl k obnově této tradice.

Jiří Bavor, Head of Sales, Siemens ČR 
Jiří působí na pozici obchodního ředitele průmyslových divizí Digital Factory & Process Industries and Drives společnosti Siemens ČR a zároveň koordinuje veškeré aktivity společnosti v oblasti Průmyslu 4.0. Před příchodem do Siemensu působil 15 let v oblasti IT služeb ve firmě IBM. Kombinace právě těchto znalostí z oborů průmyslové automatizace a informačních technologií je důležitým předpokladem pro rozvoj aktivit společnosti Siemens v oblasti Průmyslu 4.0. Jiří Bavor vystudoval obor Technická kybernetika na ČVUT v Praze. 

Vlastimil Cech, ředitel výroby, Meopta - optika
Vlastimil je zodpovědný za řízení výrobních divizí, logistiky a plánování. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na logistické disciplíny a jeho srdeční záležitostí jsou informační a řídicí systémy. V průběhu své dvacetileté praxe měl možnost setkat se v různých společnostech z oblasti automobilového průmyslu, strojírenství a elektro s odlišnými přístupy k řízení procesů za podpory softwarových řešení. Od roku 2001 se specializuje na oblasti plánování a řízení výrob s podporou SW řešení. Svůj rozhled rozšířil o sběr dat z výrobních zařízení v rámci interního projektu MES a jejich následné analýze. Zastává názor, že co neumí měřit, nemůže řídit a odpovídajícím způsobem spolu se svými kolegy nastavuje interní procesy. Motto: „Selským rozumem všeho s mírou a hlavně se neutopit v datech.“

Igor Jadlovský, specialista pro segment Automotive a průmyslovou analytiku,
Weidmüller

Igor se posledních 10 let pohybuje v oboru průmyslové automatizace. Své zkušenosti čerpal ze spolupráce se společnostmi Kybernetica s.r.o., Rockwell Automation a Weidmüller, kde poslední dva roky působí jako specialista pro segment Automotive. Zabývá se nejnovějšími technologiemi digitální praxe jako je Industrial Analytics, Predictive Maintenance a Web Engineering. Ve svém příspěvku na konferenci Digitální praxe 4.0 představí přístup společnosti Weidmüller k řešení Industrial Analytics a nabídne pohled do case studies u vybraných evropských zákazníků.

Pavel Konečný, zakladatel a CFO, Neuron soundware 
Pavel vystudoval kybernetiku a biomedicínské inženýrství. Kariéru začal v přední IT poradenské společnosti Accenture, kde se za 11 let svého působení podílel se na více než 35 technologických a strategických projektech pro 25 klientů na 3 kontinentech. Byl považován za jednoho z nejinovativnějších členů týmu, který inovace navrhoval v podstatě každý den. Když se ho kolegové ptali, proč nezkusí rozjet vlastní firmu, dostávali po 10 let stejnou odpověď: „Čekám, až budou počítače tak výkonné, aby umělá inteligence mohla být využita efektivně.“ Ta doba nastala cca před 2 roky, kdy vznikl Neuron soundware – český start-up, který naslouchá strojům a díky využití umělé inteligence dokáže předvídat jejich poruchy.

Petr Kubíček, CEO, B2A Software Development s.r.o.
Petr miluje uživatelsky jednoduchá a zároveň vysoce funkční řešení, rád překonává bariéry v oblasti digitalizace procesů. Věří, že zvyky a způsoby, jakými lidé každodenně a přirozeně používají nové chytré technologie v osobním životě, nachází neskutečnou přidanou hodnotu v pracovním prostředí firem. V roce 2014 spoluzaložil společnost B2A, jejíž vlastní softwarové produkty vnáší nový vítr zejména do světa průmyslových podniků. Za pomocí iPadů, mobilních, ale i webových aplikací, mikropočítačů a senzorů tak B2A posouvá stávající procesy výrobních podníků o několik úrovní výše, a to s významně pozitivním dopadnem na efektivitu, flexibilitu, kvalitu výroby a on-time delivery. Kromě průmyslu dodává B2A vlastní technologická řešení také do prostředí pozemní a letecké dopravy

David Navrátil,
Hlavní ekonom, Česká spořitelna

Tomáš Kozelský, Manager Centra servisu a vibrodiagnostiky, SKF CZ
Tomáš ví nejlépe, jak zařídit, aby průmyslová výrobní zařízení byla maximálně efektivní. Řídí Centrum servisu a vibrodiagnostiky SKF v České republice, kde kromě vedení týmu diagnostiků a technických specialistů zhodnocuje své 10leté zkušenosti s řešením konkrétních případů ve výrobních provozech. V poslední době se specializuje pomoc průmyslovým firmám v zavádění online monitorovacích systémů tak, aby mohly začít využívat digitalizaci v údržbě výrobních prostředků bez velkých počátečních investic. Vystudoval strojní technologii na VŠB v Ostravě a pracoval také jako projekt manažer ve výrobní firmě Ostroj Opava, průmyslová výroba a řešení jejích výzev je v jeho DNA.

Martin Půlpán, ředitel společnosti, net.pointers
Martin se od roku 1990 pohybuje v různých oblastech IT. Specializuje se zejména na ochranu proti různým variantám DDoS útoků, sofistikovaným kybernetickým útokům typu APT, detekci neznámého malware a problematiku úniku citlivých dat. Martin je jednatelem společnosti net.pointers, a za tu dobu se setkal s mnoha bezpečnostními problémy a hlavně s různým přístupem firem a organizací k vlastní bezpečnosti, jak na úrovni IT, tak managementu. Vystudoval ČVUT-FEL, Katedra telekomunikací, přenos a zpracování dat. Po ukončení vysoké školy začal pracovat v distribuci počítačových a síťových komponent jako produktový manažer. Od roku 1998 pracoval téměř šest let na různých pozicích pro americkou společnost Cisco Systems. V pozici ředitele pro Business Development se spolupodílel se na transformaci Českého Telecomu a jeho přípravě na privatizaci. Od roku 2010 úspěšně podniká v oblasti kybernetické bezpečnosti a unified communications pod hlavičkou vlastní společnosti net.pointers. 

Jaroslav Škrabálek
technooptimista, vizionář, podnikatel, akademik

Zakladatel společnosti Takeplace, inovátor, dlouhodobě se zaměřující na mobilní technologie, její přínosy a vliv na změnu používání ICT ve firmách i běžném životě v rámci Průmyslu 4.0. Založil první laboratoř specializující se na vývoj mobilních aplikací v akademickém prostředí, coby jeden z prvních průkopníků vývoje na moderní mobilní platformy v ČR. Přednáší o mobilním vývoji na Masarykově univerzitě a na dalších zahraničních i českých univerzitách a konferencích. Tvoří mobilní řešení nové generace pro optimalizaci pracovního workflow v organizacích s důrazem na Business Intelligence a gamifikaci. Jeho cílem je tvorba dokonalých produktů, které se pro lidi stanou nepřekonatelnými pomocníky, umožňujícími jim trávit pracovní i osobní život s lehkostí a radostí. Rád inspiruje změnu.

Generální partner:

Hlavní partner:

Partner:

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Pořadatel:

Mobirise

Ve spolupráci:

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Místo konání:
Národní technické muzeum
Dopravní hala
Kostelní 42
170 78, Praha 7

Doprava:

TRAM "Letenské náměstí"
(č. 25; 26; 1; 8; 12)

Metro C - stanice "Vltavská" (tram č. 25; 12; 1)
Metro B - stanice Nám. Republiky
(tram č. 8; 26)
Kontakt:

Economia, a.s.
Economia Events

Pernerova 47
186 00  Praha 8


Hana Jandusová
Event & Project Manager
hana.jandusova@economia.cz
m: +420 605 955579